مقاله

بحث و نتیجه گیری: دفاعیه نهایی در دادگاه

بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری: دفاعیه نهایی در دادگاه ؛ در سیستم قضایی بسیاری از کشورها، هیئت منصفه نتیجه ی نهایی پرونده های دادگاهی را اعلام می کند.

عملیات از آنجا آغاز می شود که در ابتدای هر محاکمه، وکیل مدافع اظهارنامه ی را تسلیم هیئت منصفه می کند و به آنها اعلام می دارد قصد ارائه ی چه چیزی را دارد. از بین مدارک و شاهدهای گوناگون، وکیل مدافع شواهد موجود را به روشها و تکنیکهای مختلف به نوعی به هیئت منصفه ارائه می دهد، که بتواند با یک دفاعیه نهایی آنها را قانع نماید و پیروز گردد. دفاعیه نهایی ضعیف حتی به بهترین پرونده ها هم آسیب می زند. از طرفی دیگر، یک دفاعیه نهایی خوب می تواند هیئت منصفه را قانع کند که شواهد مستدل بوده و تفسیر وکیل از آنها شایسته است. طبق بررسی های صورت گرفته، هم در تحقیقات مربوط به جنایات و هم دادرسی های دادگاه ، دفاعیه نهایی عموما قانع کننده ترین و تعیین کننده ترین قسمت در یک دفاع موفق می باشد.

بخش بحث و نتیجه گیری در یک مقاله ی علمی و دفاعیه نهایی در دادگاه شباهت هایی به هم دارند. برای بسیاری از خوانندگان، مهمترین اطلاعات آن چیزی نیست که نتایج شما نشان می دهند، بلکه معنای نتایج برای آنها اهمیت دارد. هدف از بخش بحث و نتیجه گیری توضیح معنای نتایج شما می باشد و اینکه مقاله ی شما در زمینه ی تحقیقاتی خود چه سهمی دارد. بخش بحث و نتیجه گیری همان دفاعیه نهایی شماست. محققان بی شماری اظهار می دارند که در زمان خواندن یک مقاله ابتدا به چکیده ی مقاله نگاه می کنند تا مروری بر مبحث و یافته های مورد ادعا داشته باشند. اگر مبحث مورد علاقه شان بود، به بخش بحث و نتیجه گیری می روند. اگر بخش بحث و نتیجه گیری تشویق کننده یا متقاعدکننده نباشد، هیچ اهمیتی ندارد که آزمایشات چگونه انجام گرفتند یا اینکه چه نتایجی گزارش شدند. ضعف در بخش بحث و نتیجه گیری از ارزش مقاله ی علمی می کاهد. بخش بحث و نتیجه گیری مناسب برای یک مقاله ی علمی پایانی قدرتمند محسوب می شود. این بخش به تحقیقات شما معنا می دهد. هدف از این فصل از کتاب این است که به شما کمک نماییم ویژگی های یک بخش بحث و نتیجه گیری خوب را دریابید.

شما می توانید برای دریافت مشاوره انجام پایان نامه ، مقاله و غیره از کارشناسان مجموعه در فرم زیر سفارش ثبت کنید تا همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس بگیرند :