اقدامات لازم برای دفاع از پایان نامه

دفاع از پایان نامه چالش اصلی پس از انجام پایان نامه , اقدامات لازم برای دفاع از پایان نامه، تکمیل و ثبت نمره است.برای این منظور, ابتدا توضیحاتی درمورد شش فرم مورد نیاز قبل از جلسه دفاع ارائه می شود به طور کلی اقدامات لازم برای دفاع از پایان نامه عبارتند از شرکت در جلسه…

همکاری در ترجمه

همکاری در ترجمه با توجه به چاپ سالانه کتابهایی با عناوین جدید و جذاب توسط ناشران بزرگ دنیا، شاید ترجمه بخشی از این کتابها به انتقال دانش روز دنیا و بومی شدن آن کمک نماید از همین روی موسسه همراه شریف با تشکیل کارگروه ترجمه کتاب و جذب همکاری در ترجمه بر آن است بخشی…

دفاع از پایان نامه و دفاع از رساله

دفاع از پایان نامه و دفاع از رساله دفاع از پایان نامه و دفاع از رساله : دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری معمولا با اعضای هیأت علمی ‌دو جلسه رسمی ‌برگزار می‌کنند پیش از جمع آوری داده‌‌ها برگزار می‌شود اما جلسه دفاع از پایان نامه یا رساله پس از تحلیل داده‌‌ها و تمام کردن پایان نامه…