پایان نامه

نمونه پروپوزال رشته صنایع در مقطع ارشد

نمونه پروپوزال رشته صنایع در مقطع ارشد

در اینجا چند نمونه پروپوزال رشته صنایع در مقطع ارشد ارایه می شود

در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سوال می توانید از طریق اطلاعات تماس درج شده در این فرم با ما در ارتباط باشید.

شماره تماس:۰۲۱86035136

ایمیل پشتیبانی:hamrahsharif[dot]order[at]gmail[dot]com

موضوع:

توسعه مدل مناسب برای بررسی متغیرهای تاثیر گذار بر صادرات غیر نفتی با استفاده از سیستم دینامیک

چکیده:

بحث صادرات از مباحث اصلی در اقتصاد هر کشور است.بخش وسیعی از صادرات ایران وابسته به نفت است که با توجه به محدود بودن این منبع طبیعی از یک سمت و تحریم خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا از سمتی دیگر،به نظر می رسد که باید به بحث صادرات غیر نفتی توجه ویژه ای مبذول داشت.

تا کنون پژوهش های مختلفی در زمینه عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی انجام گرفته است، اما در بیشتر آنها بر تاثیر گذاری عوامل قیمتی مثل نرخ ارز بر صادرات تاکید داشته و به بررسی عوامل غیر قیمتی نپرداخته اند. ضمن اینکه تاثیر همزمان متغیرهای کیفی و کمی بر یکدیگر بسیار حایز اهمیت است، که در سوابق تحقیق، تحقیقی که با رویکرد سیستم دینامیک تاثیر همزمان این متغیرها بر صادرات غیر نفتی را بررسی کرده باشد، موجود نبود. این موضوع ما را بر آن داشت که با ارایه مدلی کمی برای صادرات غیر نفتی نقش عوامل تاثیر گذار قیمتی و غیر قیمتی (هر دو ) بر صادرات غیر نفتی،موضوع را گسترده تر بررسی کنیم. به این منظور صادرات غیر نفتی تابعی از  متغیرهای  قیمتی مانند نرخ ارز آزاد و نرخ تورم و متغیرهای مبنایی  مانند نرخ بهره­وری و رقابت پذیری در نظر گرفته شده  و از تکنیکهای سیستم های دینامیک به منظور بررسی رابطه بین این متغیرها و همچنین شناسایی مهمترین متغیرهای  تاثیر گذار بر صادرات غیر نفتی استفاده شده است .

سیستم های دینامیکی ابزاری است که در مدل سازی سیستم ها،به دلیل توجه به رفتار سیستم در طول زمان،در نظر گرفتن تعاملات پارامترهای سیستم و توجه به بازخوردها و حلقه های علت و معلول موجود در سیستم امکان دستیابی به شبیه سازی مناسب جهت آزمون سیاست های قابل اتخاذ و دستیابی به سیاست بهینه را برای تصمیم گیران فراهم می آورد. در این روش امکان اضافه یا حذف زیر سیستم های مورد نیاز جهت انطباق با شرایط مقتضی و تغییر پارامترها و حتی معادلات مدل وجود دارد. سیستم های دینامیک با استخراج مدل های ذهنی مدیران و خبرگان یک سازمان و مدلسازی آن ها با استفاده از ابزارهای مدلسازی بسیار توانمند از جمله نمودار علت معلول، نمودار جریان و نمودار زیر سیستم و در نهایت فرموله نمودن روابط متغیرهای شناسایی شده و استفاده از یک ابزار نرم افزاری (مانند VENSIM)، امکان شبیه سازی خروجی سناریوهای مختلفی که با تعریف مقادیر مختلف برای پارامترهای متفاوت طراحی می شوند را فراهم می آورد. در بحث های آماری میزان قوت ارتباط بین متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد، اما سیستم دینامیک رویکردی غیر آماری دارد و به بررسی correlation متغیرها نمی پردازد، بلکه ارتباط همزمان متغیرها با یکدیگر را مورد بررسی قرار می دهد. با شناسایی رابطه بین متغیرها و تعیین اثر گذارترین متغیرها می توان سیاستهای جدیدی در راستای افزایش حجم صادرات غیر نفتی اجرا نمود که کمک شایانی به اقتصاد کشور خواهد بود.

دانلود نمونه پروپوزال صنایع۱

در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سوال می توانید از طریق اطلاعات تماس درج شده در این فرم با ما در ارتباط باشید.

شماره تماس:۰۲۱86035136

ایمیل پشتیبانی:hamrahsharif[dot]order[at]gmail[dot]com


موضوع:

استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری SA برای بالانس خط مونتاژ مدل ترکیبی U شکل از نوع ۲

چکیده:

مسأله‎ی بالانس خط مونتاژ جزء مسائلی است که در دهه های اخیر، مطالعات و تحقیقات گسترده ای بر روی آن انجام شده است. این تحقیقات مشتمل بر مسائل بالانس خط مونتاژ تعمیم یافته از قبیل مدلهای آمیخته، ایستگاههای موازی، خطوط U شکل، مدل های با اهداف چندگانه و غیره می باشند. بالانس خط مونتاژ شامل تخصیص وظایف مشخص به ایستگاههای کاری در یک زمان مشخص است به طوری که سبب بهینه شدن عملکرد خط مونتاژ گردد. خطوط مونتاژ جریانی از سیستم های تولیدی هستند که در تولید محصولات با حجم بالا استفاده می شوند. این سیستم مواد مورد نیاز را برای تولید کالای نهایی تهیه می کند. در یک خط مونتاژ ایستگاههای کاری در اطراف یک نوار نقاله یا یک سیستم حمل و نقل مشابه چیده شده اند و قطعات کاری متوالی وارد خط مونتاژ شده و از یک ایستگاه به ایستگاه بعدی تا رسیدن به آخر خط حرکت می کنند. در هر ایستگاه یک مجموعه وظایف از پیش تعریف شده ای وجود دارد که در یک مدت زمان مشخصی که زمان سیکل نامیده می شود انجام می شوند. بالانس خط مونتاژ شامل تخصیص وظایف مشخص به ایستگاههای کاری در یک زمان مشخص است به طوری که سبب بهینه شدن عملکرد خط مونتاژ گردد.

مسائل بالانس خط مونتاژ به ۴ دسته کلی تقسیم می شوند: در نوع اول تابع هدف، مینیمم سازی تعداد ایستگاههای کاری برای یک زمان سیکل معین می باشد. در نوع دوم، تابع هدف، مینیم سازی زمان سیکل برای تعدادی ایستگاه کاری معین می باشد. نوع دوم زمانیکه تغییرات در فرآیند تولید و ملزومات تولید اتفاق می افتد، بکار میرود و نتایجی همچون کاهش هزینه تولید، پاسخگویی سریعتر به تقاضای بازار، افزایش ظرفیت تولید، کاهش زمان بیکاری ایستگاهها و استفاده بهینه از نیروی انسانی و تجهیزات در پی خواهد داشت.در نوع سوم(نوع E) تابع هدف به حداکثر رساندن بهره وری خط است در حالتی که هیچ یک از مقادیر زمان سیکل و تعداد ایستگاههای کاری مشخص نباشند. در نوع چهارم(نوع F) تابع هدف، یافتن یک بالانس امکان پذیر است در حالتی که هم مقدار زمان سیکل و هم تعداد ایستگاههای کاری مشخص باشند.

دانلود نمونه پروپوزال صنایع۲

در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سوال می توانید از طریق اطلاعات تماس درج شده در این فرم با ما در ارتباط باشید.

شماره تماس:۰۲۱86035136

ایمیل پشتیبانی:hamrahsharif[dot]order[at]gmail[dot]com


موضوع:

ارائه مدلی ترکیبی از رویکرد کارت امتیاز متوازن و تحلیل پوششی داده ها به منظور سنجش کارایی صنعت بانکداری(مورد مطالعه:….)

چکیده:

ایجاد یک سازمان بهره ور بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب باز خور و اطلاع از میزان اجرای سیاست تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، میسر نخواهد شد.

بانک ها نیز به عنوان یک سازمان و نهاد مالی هستند که دارایی ها را از منابع گوناگون جمع آوری می کنند و آن ها را در اختیار بخش هایی قرار میدهند که به نقدینگی نیاز دارند و لذا این سازمان نیز نیاز به کسب آگاهی در مورد عملکردش دارد. از این رو بانک ها شریان حیاتی هر کشور محسوب می شوند. به موازات ورود بانک های خصوصی به بازارهای مالی، تقاضا برای انواع خدمات بانکی نیز افزایش چشمگیر یافته است. بانک ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر در جهت افزایش سهم بازار و سودآوری به دنبال استفاده از انواع روش های بهبود عملکرد در جذب مشتریان هستند، در این میان ارزیابی عملکرد بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار است و به یکی از مهم ترین فعالیت های مدیران بانک ها تبدیل شده است.

تهدیدات و فشارهای ناشی از جهانی شدن و رشد روز افزون موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی در سالهای اخیر بانکها را بر آن داشته برای بقاء و رقابت در بازار با ایجاد مراکز تحقیقات و انجام فعالیتهای پژوهشی در زمینه وضعیت خود در مقایسه با سایر بانکها نسبت به بهبود عملکرد خود در بازار داخلی و خارجی اقدام نمایند. در این راستا راه حل منطقی و بسیار کارساز میتواند وضعیت بانکها را از نظر عملکرد کلی مشخص نماید. انجام فرایند های مرتبط با ارزیابی عملکرد و محک زدن وضعیت خود در بازار ، تا به این طریق آنها بتوانند ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت خود وضعیت موجود خود را بهبود دهند.

دانلود نمونه پروپوزال صنایع ۳


شما می توانید برای دریافت مشاوره از کارشناسان مجموعه در فرم زیر سفارش ثبت کنید تا همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس بگیرند :