پایان نامه

نتایج پایان نامه ( فصل چهارم پایان نامه )

نتایج پایان نامه ( فصل چهارم پایان نامه )

سازمان دهی داده‌‌‌ها

نتایج پایان نامه ( فصل چهارم پایان نامه ) : برای فهم بهتر‌‌‌‌ این بخش، اجازه دهید بخش نتایج را به یک مهمانی تشبیه کنیم تصور کنید مهمانان داده‌‌های اولیه شما هستند، داده‌‌هایی که برای تایید فرضیه‌‌‌ها به آن‌‌ها نیاز دارید. اولین مرحله، اطمینان یافتن از وجود همه موارد مورد نیاز برای برگزاری مهمانی است.‌‌‌‌ این مرحله از پژوهش شامل مسائل و مشکلات، شرایط و محدودیت‌‌های پژوهش است. در‌‌‌‌ این مرحله شما متوجه‌‌‌‌ این موارد خواهید شد: داده‌‌هایی از دست رفته (مفقود)، عدم حضور یک یا چند تن از آزمودنی‌‌ها و هر گونه رویداد دیگری که بر معرف بودن نمونه تاثیر می‌گذارد. در فصل ۱۰ راهکار‌‌هایی برای مواجهه با‌‌‌‌ این مشکل ارائه شده‌‌‌اند. در‌‌‌‌ این بخش باید علت از دست رفتن داده‌‌ها و عدم حضور آزمودنی‌‌ها و همچنین روش‌‌های استفاده شده برای حل‌‌‌‌ این مشکلات ذکر شوند. اگر آزمودنی‌‌ها از ادامه همکاری در پژوهش منصرف شدند، علت انصراف آن‌‌‌ها را ذکر کنید. مورد دیگری که باید در‌‌‌‌ اینجا ذکر کنید‌‌‌‌ این است که ‌‌‌‌آیا کناره گیری آزمودنی‌‌ها، تعادل گروه‌‌‌های مقایسه را در پژوهش به خطر می‌اندازد.‌‌‌‌ این خطر زمانی پدید می‌آید که انصراف آزمودنی‌‌ها از گروه‌‌‌های حاضر در پژوهش، به طور مساوی رخ ندهد یا بیش از حد باشد. علاوه بر موارد فوق، عوامل دیگری را که موجب تغییر شدید نتایج می‌شوند ذکر کنید.

اکنون همه مواد مورد نیاز برای برگزاری مهمانی را آماده کرده‌‌‌‌اید. حالا زمان بررسی کیفیت مواد و لوازم است. دوباره با دقت داده‌‌ها را بررسی کنید. ‌‌‌‌آیا مشکل آشکاری در داده‌‌ها وجود دارد؟ ‌‌‌‌آیا باید قبل از انجام تحلیل آماری‌‌‌‌ این مشکلات را برطرف کرد؟ مقصود اما‌‌‌‌ این نیست که داده‌‌‌ها را بررسی کنید و داده‌‌هایی را که از فرضیه‌‌‌های شما حمایت نمی‌کنند حذف کنید. همان طور که ویلکینسون (۱۹۹۹) اشاره می‌کند، بررسی داده‌‌ها به معنی حذف داده‌‌های غیرمرتبط نیست. برای مثال ممکن است با نگاهی به توزیع نمرات متوجه شوید که باید در نمرات تغییراتی انجام دهید تا تحلیل‌‌‌های آماری مناسب تری انجام شوند.

در‌‌‌‌ این بخش باید توضیح دهید که‌‌‌‌آیا داده‌‌های موجود، مفروضه‌‌‌های تحلیل‌‌های آماری را رعایت می‌کنند. به علاوه تمام مراحلی که برای تأیید مفروضه‌‌های آزمون‌‌های آماری انجام داده‌‌‌‌اید. نتایج آن مراحل و هرگونه تغییر در تحلیل‌‌های آماری که بر اساس نتایج به ‌‌‌‌ایجاد شده‌‌‌اند نیز باید در‌‌‌‌ اینجا ذکر شوند. اگرچه مدت‌‌هاست برای این که مشخص شود ‌‌‌‌آیا مفروضه‌‌‌های آزمون‌‌های آماری رعایت شده‌‌‌اند از روش‌‌های آماری استفاده می‌شود، ویلکینسون و همکاران (۱۹۹۰) در انجمن روانشناسی آمریکا بر ارجحیت استفاده از تحلیل نموداری تأکید کردند. استفاده از از‌‌‌‌ این روش توصیه می‌شود زیرا پیش از انجام تحلیل نهایی داده‌‌‌ها می‌توانید کیفیت داده‌‌‌های خام را بررسی کنید.

شما می توانید برای دریافت مشاوره انجام پایان نامه ، مقاله و غیره از کارشناسان مجموعه در فرم زیر سفارش ثبت کنید تا همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس بگیرند :