پایان نامه

تکنیک های طلایی پایان نامه نویسی

تکنیک های طلایی پایان نامه نویسی

در این قسمت، تکنیک های طلایی پایان نامه نویسی شامل نحوه گزارش فصل های مختلف پایان نامه به همراه مراجع ، مورد بحث قرار می گیرد . فصل بندی مورد بحث در این بخش، بر اساس استاندارد کلی  پایان نامه نویسی در ایران است که در آن ، پایان نامه در پنج فصل تدوین می شود.

  در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سوال می توانید از طریق اطلاعات تماس درج شده در این فرم با ما در ارتباط باشید.

  شماره تماس:۰۲۱86035136

  ایمیل پشتیبانی:hamrahsharif[dot]order[at]gmail[dot]com

  تکنیک های طلایی پایان نامه نویسی

  این پنج فصل شامل مباحث مقدماتی ، پیشینه تحقیق ، روش تحقیق ، یافته های تحقیق و نتیجه گیری و پیشنهادات است .

  معمولاً چارچوب غالب تحقیقات را می توان در این پنج فصل گنجاند و افزایش تعداد فصول چندان رایج و منطقی نیست . حتی در برخی موارد ، پیشنهاد می شود پایان نامه نویسی به صورت چهار فصلی باشد که در این حالت یا فصول اول و دوم (مقدمه و پیشینه تحقیق) یا فصول چهارم و پنجم (یافته های تحقیق و نتیجه گیری و پیشنهادات ) با هم ادغام می شود . هر چند ، پایان نامه سه فصلی نیز جزو شیوه های پایا نامه نویسی مرسوم است که فصل اول (مقدمه و پیشینه) ، فصل دوم (روش تحقیق) و فصل سوم (نتایج تحقیق و پیشنهادات) است . اما به طور کلی ، همان طور که پیشتر اشاره شد ، مرسوم ترین شیوه پایان نامه نویسی به صورت رایج شامل پنج فصل بوده که مباحث بخش حاضر بر مبنای نگارش پایان نامه پنج فصلی تدوین شده است .

  این ۵ فصل عبارتند از :

  تالیف مباحث مقدماتی

  تالیف پیشینه تحقیق

  تالیف روش تحقیق

  تالیف یافته های تحقیق

  نتیجه گیری

  تنظیم منابع و مراجع

  اشتباهات رایج در تالیف متن اصلی