تماس با همراه شریف برای مشاوره انجام پایان نامه

تماس با همراه شریف برای مشاوره انجام پایان نامه ارشد و دکتری و سایر خدمات در رشته های مختلف و با بهترین کیفیت

درخواست تماس تلفنی

کافی است فرم زیر را ارسال نمایید، کارشناسان ما در زمانی کوتاه با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام خانوادگی:
شماره تماس:
رشته تحصیلی:

تماس با همراه شریف، دپارتمان فنی مهندسی ۱ (عمران ، مکانیک ، برق ، مواد و متالوژی ،شیمی ، کشاورزی  ) :

سرکار خانم منتظری

تماس : ۸۶۰۳۵۱۳۶ داخلی ۱۰۱

ایمیل آدرس [email protected]

شماره تلگرام : ۰۹۳۷۲۸۹۴۳۵۱

تماس با همراه شریف، دپارتمان فنی مهندسی ۲ ( کامپیوتر -فناوری اطلاعات – صنایع )  :

سرکار خانم نام آوری

تماس : ۸۶۰۳۵۱۳۶ داخلی ۱۰۳

ایمیل آدرس [email protected]

شماره تلگرام : ۰۹۳۷۰۲۸۵۱۸۳

تماس با همراه شریف، دپارتمان مدیریت ، حسابداری و  اقتصاد :

سرکار خانم نام آوری

تماس : ۸۶۰۳۵۱۳۶ داخلی ۱۰۳

ایمیل آدرس [email protected]

شماره تلگرام : ۰۹۳۷۰۲۸۵۱۸۳

تماس با همراه شریف، دپارتمان علوم انسانی و علوم پایه و هنر معماری :

سرکار خانم سرابی

تماس : ۸۶۰۳۵۱۳۶ داخلی ۱۰۴

ایمیل آدرس [email protected]

شماره تلگرام : ۰۹۳۷۷۴۸۳۸۹۹