پایان نامه

پیشینه پایان نامه

پیشینه پایان نامه

هدف اصلی از نگارش پیشینه پایان نامه یا مرور ادبیات گذشته ، بیان گزارش مدون و هدفمند از کارهای منتشر شده در زمینه تحقیق است . تصور غالب در مورد پیشینه تحقیق این است که ابتدا تعدادی مقاله انتخاب شده و سپس نویسنده تحقیق به نوشتن «فلان کس در فلان مقاله ، فلان کار را انجام داده» اکتفا می کند . حال آنکه ، اساس هدف و کارکرد پیشینه تحقیق کاملا متفاوت و بالاتر از این سطح است . امروزه نگارش پیشینه تحقیق ، یکی از مهارت ها و هنرهای مهم در نویسندگی است . اساسا نگارش پیشینه تحقیق در سه سطح انجام می شود.

در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سوال می توانید از طریق اطلاعات تماس درج شده در این فرم با ما در ارتباط باشید.

شماره تماس:۰۲۱۶۶۱۲۰۹۶۲

ایمیل پشتیبانی:hamrahsharif[dot]order[at]gmail[dot]com

هدف گذاری در پیشینه پایان نامه

اولین گام در نگارش پیشینه پایان نامه ، هدف گذاری است . منظور از هدف گذاری ، تعیین محدوده مانور در پیشینه تحقیق است . به صورت رایج و عام ، پیشینه تحقیق در یکی از محور های چهارگانه انتخاب موضوع، اهمیت و ضرورت تحقیق و نوآوری آن و در نهایت بهبود روش تحقیق نوشته می شود.

نکات نگارشی

نحوه نیل به چهار هدف بیان شده در پیشینه پایان نامه را به صورت زیر می توان خلاصه نویسی کرد:

انتخاب موضوع

مهم ترین کارکرد مرور ادبیات گذشته ، انتخاب دقیق موضوع و جلوگیری از دوباره کاری است. در بررسی مراجع مرتبط با موضوع ، لازم است بررسی مقالات از نظر موضوعات کار شده و خارج کردن این موضوعات از پیشنهادات اصلی تحقیق ، در اولویت باشد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

زمینه های تحقیق که تکرار بیشتری در بین مراجع مرور شده دارند را می توان دارای اولویت و فوریت بیشتری دانست . هرچند که تعدد مراجع الزاما نشانگر اهمیت و ضرورت تحقیق نیست ، اما یکی از فاکتورهای مهم برای قضاوت در این زمینه است .

نوآوری های تحقیق

دسته بندی و آسیب شناسی مراجع مرور شده ، قطعاً منجر به انتخاب موضوعاتی می شود که ضعف ،نقصان و یا کاستی در زمینه آن تحقیق وجود دارد . در حقیقت ، هدف گذاری نهایی برای مرور ادبیات گذشته باید با هدف انتخاب و پیشنهاد نوآوری های تحقیق باشد.

بهبود روش تحقیق

یکی از بهترین روش ها برای ارتقای روش تحقیق ، استفاده از مراجع منتشر شده است که افق نهایی و چگونگی رسیدن به افق در مراجع منتشره کاملا مشخص است و این امر کمک شایانی برای تکمیل تحقیق می کند.

در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سوال می توانید از طریق اطلاعات تماس درج شده در این فرم با ما در ارتباط باشید.

شماره تماس:۰۲۱۶۶۱۲۰۹۶۲

ایمیل پشتیبانی:hamrahsharif[dot]order[at]gmail[dot]com

سطح بندی پیشینه پایان نامه

ارتقاء کار بین این سه سطح نشان از تکامل روند مرور ادبیات دارد .

سطح ۱ : معرفی

در اولین سطح ، تعدادی از مقالات و مراجع مرتبط با تحقیق انتخاب و خلاصه ای از آن نوشته می شود . در این سطح ، سه نکته زیر را باید در نظر داشت :

 • هر مرجع باید نهایتا در یک پاراگراف نوشته شود؛ هر چند که توصیه می شود ، کمتر از یک پاراگراف باشد.
 • نباید اختلاف چشمگیری بین حجم مطالبی که از هر مرجع در متن آورده می شود ، وجود داشته باشد . یعنی ، نباید یک مرجع در حد یک سطر و دیگری در حد نیم صفحه باشد
 • باید حجم آن ها متعادل و متناسب با دیگری باشد.
سعی شود، شروع جملات با عبارات متنوع باشد ، مانند:
 • در […] تکنیک جدیدی مطرح شده است …
 • مرجع […] پیشنهاد کرده است که …
 • نویسندگان مرجع […] تلاش کرده اند که …
 • در سال ۲۰۱۵ در […] ساختار جدیدی ارائه شده است …
 • کریمی و همکارانش در […] مطالعه نوینی در مورد …
 • اکثر مطالعات انجام شده در زمینه Xتنها روی … متمرکز بوده اند .
 • داده های تجربی بسیار چالش انگیز بوده و هیچ توافق کلی در مورد …. وجود ندارد .
 • تحقیقات انجام شده تا به امروز گرایش به تمرکز روی X به جای Y دارد .
 • پژوهشگران به مطالعه X به طور مفصل نپرداخته اند.
 • مطالعات اخیر روی X روی …. کار نکرده است .

• سطح ۲ : دسته بندی

در این سطح ، کارهای منتشر شده در چند بخش دسته بندی می شوند. نکته بسیار مهم در مرور ادبیات گذشته ، دسته بندی کارهای پیشین یا به عبارت دیگر یافتن نقطه شروع تحقیق است . برای این منظور ، شما ادبیات منتشره را از دیدگاهی خاص مورد بررسی قرار می دهید ؛ از جمله هدف ، روش تحقیق ، تکنیک و …

همان گونه که مشاهده می کنید ، تکنیک های به کار رفته برای حل مساله جایابی خازن به سه دسته کلی تقسیم شده است . هر دسته نیز خود به چند زیر بخش تقسیم شده اند . چنین روندی ، از یک طرف نشان می دهد که نویسنده تحقیق ، به صورت علمی به انتخاب موضوعات پرداخته است و از طرف دیگر ، ارائه آن به صورت شماتیک کمک شایانی در انتقال مفاهیم خواهد داشت .

چند نکته که در مورد نگارش پیشینه تحقیق در حد سطح دو باید رعایت شود:

• توصیه می شود کارهای منتشر شده در بین سه تا شش گروه دسته بندی شوند .
• جدا از استفاده از کارهایی که تشکیک جدی در مورد اینکه زیرمجموعه چه گروهی هستند ، خودداری شود.
• تعداد مراجع مرور شده در هر گروه نزدیک بهم و متعادل بوده و اختلاف چشمگیری نباید داشته باشند.

شکل (۲-۱) : دسته بندی تکنیک های حل مساله جایابی خازن

• سطح ۳ : آسیب شناسی

کامل ترین ، علمی ترین و سخت ترین سطح در مرور ادبیات گذشته ، آسیب شناسی کارهاست . برای این منظور، کارهای منتشر شده بعد از دسته بندی، آسیب شناسی شده و نکات ضعف و قدرت آن ها مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
جدول (۲-۱)نمونه ای از آسیب شناسی انجام برای تکنیک های حل مساله را به صورت جدول نمایش می دهد.

نکات نگارشی
نکات کلیدی در نگارش سطح ۳ پیشینه تحقیق عبارت اند از :

• مهم ترین نکته در نگارش سطح ۳ پیشینه تحقیق ، خودداری جدی از تحقیر ، تمسخر و تضعیف کارهای دیگران است . به هیچ عنوان نباید برای برجسته سازی کار خود ، کارهای دیگران را حقیر بشماریم .
• حتما در بیان نکات ضعف و قدرت دقت کافی شده و از نسبت برخی از ضعف های سطحی و بی مورد جدا خودداری شود.
• بیان نکات ضعف و قدرت باید در راستایی باشد که ذهن خواننده را آماده دریافت قابلیت تحقیق پیش رو به عنوان راه حل نماید. به عبارت دیگر ، خواننده بعد از مطالعه این بخش ، باید اولا به این نتیجه برسد که برای کاهش یا ضعف این ایرادات چه کنیم و سپس با توجه به قابلیت ها و نوآوری تحقیق که در فصل نخست مطرح شد ، خود به این نتیجه برسد که این پایان نامه توانایی جبران و پاسخ گویی به ضعف ها را داراست .

روش مزایا معایب

محاسباتی تضمین نقطه بهینه مشتق ناپذیر
فازی عاری از مدل ریاضی پیچیده
ترکیبی استفاده از مزایای دو یا چند روش پیچیده ، احتمال ناهماهنگی
ابتکاری بدیع بودن سلیقه ای ، نمی توان الزاماً به آن اعتماد کرد
تکاملی روتین ، نظام اند و به مرور زمان بهبود داده می شود نیاز به تکرار بیشتر

در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سوال می توانید از طریق اطلاعات تماس درج شده در این فرم با ما در ارتباط باشید.

شماره تماس:۰۲۱۶۶۱۲۰۹۶۲

ایمیل پشتیبانی:hamrahsharif[dot]order[at]gmail[dot]com

چگونگی نگارش پیشینه پایان نامه

الف) معیار انتخاب مراجع

سه معیار انتخاب مراجع برای مرور در پیشینه تحقیق عبارت اند از :

اعتبار مرجع

اولین و مهم ترین معیار ، اعتبار مرجع هست . هیچ عاملی نباید این معیار را تضعیف کند . اعتبار مراجع باعث اعتبار تحقیق شما می شود. حتما از ژورنال های آی اس آی (ISI) و مقالات پژوهشی و معتبر علمی استفاده شود . تنها در صورت فقدان چنین مراجعی است که می توان از مراجع کم اعتبارتر یا منابع دست دوم استفاده کرد.

زمان

معیار بعدی ، زمان و تاریخ انتشار مرجع است . منابع مورد استفاده در نگارش علمی به دو گروه منابع اولیه و منابع ثانویه تقسیم می شوند. منابع اولیه را منابع اصلی هم می گویند ؛ به این دلیل که مقاله اصلی اولین گزارش منتشر شده از یک تحقیق است . منابع اولیه علاوه بر این که اصیل هستند حاوی توضیحات کامل و با جزییات در مورد روش تحقیق به کار رفته ، تعاریف و بحث روی یافته های پژوهش هستند . اما منابع ثانویه منابعی هستند که به طور مطلوب به ارائه توضیحات کلی در مورد یافته ها پرداخته و حاوی جزییات کمی از روش به کار رفته می باشند.
معمولا غالب مقالات مرور شده از نوع منابع ثانویه هستند . هر چند که از استفاده از مراجع اولیه نباید غافل شد.

ارتباط

ضروری است مراجعی که بیشترین نزدیکی و ارتباط موضوعی را با تحقیق دارند ، در اولویت باشند. در واقع، حتما باید دقت شود که مقالات کاملا همگن و هم راستای تحقیق باشند.

ب) مبنای جستجو و انتخاب

اولویت بندی کلمات مورد جست و جو باید به ترتیب نوآوری تحقیق ، کلید واژه و موضوع تحقیق باشد. اساسا باید مرور بر ادبیات متنی بر نوآوری تحقیق بوده و مراجع منتشر شده دارای نوآوری های هم راستا با نوآوری تحقیق باشند . در صورتی که هیچ مرجعی نوآوری در سطح این تحقیق نداشته ، لازم است جستجو براساس کلید واژگان باشد.

ج) قسمت های مورد مطالعه

برای مرور یک مقاله ، نیازی نیست که کل مقاله مطالعه شود. اولین و بهترین قسمت مرجع ، چکیده آن است . معمولا تمامی نوآوری ها و قابلیت های تحقیق در چکیده آن قید می شود. در صورتی که ، مرجع مورد نظر مقاله علمی باشد، قسمت انتهائی مقدمه نیز برتری های تحقیق را ارائه می کند.

در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سوال می توانید از طریق اطلاعات تماس درج شده در این فرم با ما در ارتباط باشید.

شماره تماس:۰۲۱۶۶۱۲۰۹۶۲

ایمیل پشتیبانی:hamrahsharif[dot]order[at]gmail[dot]com

نکات کاربردی پیشینه پایان نامه

در انتهای بخش پیشینه پایان نامه، چند نکته کلید و مهم را مرور می کنیم.

تعداد مقالات مرور شده

به طور تقریبی بهتر است بین ۲۰ تا ۳۰ مقاله در پیشینه تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد .

هر چند اعداد مذکور تقریبی بوده و کف و سقف مشخصی برای آن وجود ندارد .

تعداد صفحات پیشینه تحقیق

همانند تعداد مقاله ، الزامی برای تعداد صفحات آن وجود ندارد .

اما توصیه اکید می شود که تعداد صفحات آن بیشتر از تعداد صفحات فصول اول (کلیات تحقیق) و پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات) باشد.

استفاده از منابع متنوع

حتما سعی شود که متنوع ترین مراجع استفاده شود . این تنوع دارای چهار بعد است :

نویسنده:

تنوع در نویسندگان مهم ترین وجه برای متنوع کردن مراجع است .

استفاده از مقالات نویسندگان مختلف ، منجر به بهره مندی از سلایق ، اطلاعات و روش های تحقیق خواهد شد.

ناشر :

با توجه به اختلاف در سطوح علمی مجلات و ناشران مختلف، تنوع دادن به ناشران منجر به ارتقاء سطح علمی و مبنایی تحقیق خواهد شد.

کشور:

قطعاً برخی از مطالعات ، وابسته به شرایط اقلیمی ، فرهنگی و اجتماعی محققان است.

از این رو ، توصیه می شود که نویسندگان مراجع ، از کشورهای مختلف انتخاب شوند.

سال :

از آن جایی که بسیاری از تحقیقات ،در طول یک دوره زمانی بهبود یافته و دچار تغییرات فاحشی می شوند.

حتماً بازه زمانی تاریخ نشر مقالات و مراجع مدنظر قرار گرفته و حتی الامکان گسترده باشد .

البته یادآوری می کنیم که جدید بودن یک مرجع ، الزاما دلیل بر بهتر بودن و کامل بودن آن مرجع نیست.

جمع بندی پیشینه پایان نامه

ضروری است در انتهای پیشینه پایان نامه ، برای تکمیل بحث، یک بحث مختصر و در عین حال تحلیلی ، به عنوان جمع بندی از منابع معرفی شده ارائه شود (مخصوصاً اگر نگارش در حد سطوح ۲ و ۳ باشد). در این بحث می توان به بیان مهم ترین وجوه شباهت و اختلاف میان کارهای صورت گرفته در گذشته و تحقیق حاضر اشاره کرد.