پایان نامه

فرآیند نظارت بر پایان نامه

این بخش به اجمال در مورد فرایند نظارت بر پایان نامه ها مروری اجمالی دارد.
درک هر چه زودتر این واقعیت مهم است که در فرایند نظارت استاد راهنما، وی زمان محدود و معینی را برای کمک به شما و تحقیق تان دارد. معمولاً مدت زمان مذکور بین چهار تا هشت ساعت است. شما باید از زمان به صورت کاملاً خردمندانه و حساب شده بهره گیرید به طوری که عملاً تفاوت محسوسی در روند انجام پایان نامه شما ایجاد شود. در برخی از موارد، استفاده نادرست از زمان نظارت، به ناکامی در انجام موفقیت آمیز پایان نامه منجر می‌شود.
در ابتدای فرایند تحقیق، استاد راهنمایی برای شما در نظر گرفته خواهد شد. در بسیاری از موارد این انتخاب تصادفی خواهد بود مگر آن که شما خود مداخله نمایید و ترجیحات خود را بیان کنید. اگر شما مایلید با اساتید خاصی کار کنید باید راهبردی را برگزینید که آنها را به همکاری و نظارت بر شما ترغیب نماید. فصل مربوط به پیشنهاد طرح تحقیق را بخوانید و هر چه زودتر برای موضوع دلخواه تان طرح تحقیق را تهیه نمایید. ترجیحات و نظرات استاد راهنمای مورد نظرتان را درباره پیش نویس پیشنهاد طرح تحقیق بپرسید. اگر وی به حوزه موضوع انتخابی شما علاقمند و مشتاق هدایت تلاش شما به نقطه مطلوب باشد، ممکن است پیشنهاد دهد که به عنوان استاد راهنما بر کارتان نظارت نماید.
اساتید راهنما به موارد زیر علاقه دارند:

  • افراد با دانشجویان اهل برنامه ریزی که کاملاً به کار خود آگاه و بصیرند
  • موضوعاتی در حیطه علمی خود
  • سؤال های علمی مشخص
  • شفافیت و واضح بودن کار
  • تمایل دانشجو به گوش دادن و کسب مشاوره

بسیاری از نقاط چالشی در پایان نامه نیازمند ارائه شواهد پشتبیان و شواهد ناقض می‌باشد. شواهد غیرمتوازن، به استدلال های ضعیف منجر می‌شود. استدلال های قوی همواره بحث های متوازنی ارائه می‌دهد.