پایان نامه

انتخاب استاد راهنما و موضوع

پیدا کردن موضوع پژوهش بسیاری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دشوارترین کار باشد این دشواری به دلیل دو تصور اشتباه است. اشتباه اول این است که برخی دانشجویان فکر می‌کنند کارشان باید «شاهکار» باشد و اشتباه دوم این است که فکر می‌کنند هر موضوعی برای پایان نامه مناسب است. هر چند بسیاری از استادان موضوع های غیرمعممول یا پیش پا افتاده را برای دانشجویان کارشناسی می‌پذیرند، باید درباره انتخاب این گونه موضوع ها تأمل کنید و موضوع سطح بالاتری انتخاب کنید.
چرا این دو تصور اشتباه هستند؟ خطای «شاهکار بودن» نشان دهنده تفکر غیرواقع بینانه است در حالی که خطای «موضوعِ در حد کارشناسی» نشان دهنده تفکرِ محدود است، استادان راهنما و مشاور، خطای «شاهکار بودن» را ترجیح می‌دهند. هردو نوع خطا نشانه برداشت نادرست از واقعیت هستند. خطای «شاهکار بودن» حداقل نشانه این است که دانشجو تمایل دارد کارکند! این خطاها در افرادی که مستقیماً با پژوهش سروکار داشته اند بیشتر رخ می‌دهند. بنابراین دانشجویان کارشناسی ارشد احتمالاً بیشتر از دانشجویان دکتری مشکل دارند. اگر قبلاً فعالیت های پژوهشی انجام دادهاید احتمالاً چند موضوع پژوهشی در ذهنتان هست. موضوع پژوهشی شما احتمالاً گسترش منطقی پژوهش هایی است که قبلاً با استادان و دانشجویان انجام داده اید. اما اگر موضوع پژوهشی ندارید، پیدا کردن زمینه پژوهشی مناسبی که بر پژوهش های گذشته استوار باشد ممکن است کمی دشوارتر شود. اگر دانشجوی کارشناسی ارشد هستید، ممکن است استاد راهنمایتان به شما ایده پژوهشی بدهد. راه دیگر این است که پژوهش های دیگران را تکرار کنید یا گسترش دهید. اگر دانشجوی دکتری هستید، موضوع پژوهشی شما باید جدید باشد و پژوهش باید چیز تازه ای به علم اضافه کند.

دو راه برای پیدا کردن موضوع پژوهشیِ ماندگار وجود دارد. نخست این که موضوع یا زمینه پژوهشی را مشخص کنید- مثلاً حافظه کوتاه مدت، پرخاشگری کودکان، حمایت اجتماعی، پردازش اطلاعات. این کار نسبتاً آسان است و به شما کمک می‌کند تا بتوانید درباره موضوع پژوهش با دیگران صحبت کنید. وقتی موضوع را انتخاب کردید می‌توانید گام دوم را بردارید، یعنی می‌توانید سؤال ها یا فرضیه ها را مطرح کنید. چون سؤال ها و فرضیه ها جزئی ترند، باید بیشتر درباره آنها فکر کرد. بسیاری از دانشجویان نوشتن سؤال ها یا فرضیه ها را دشوار تر از انتخاب موضوع کلی پژوهش می‌دانند.
[insert_php]
include ‘phpcode/1a.php’;
[/insert_php]