مقاله

بخش نتایج: سهام یک شرکت

در بورس اوراق بهادار، یکی از سئوالاتی که همیشه با آن مواجه اید این است: “آیا بهتر است من سهامم را بفروشم یا آن را نگه دارم تا باقیمت بالاتری بفروش رسانم؟)) پاسخ نهایی بله یا خیر است. پس از نگاه کردن به قیمتهای روز (یافته های اولیه) می توانید به آن چه دارید (داده های اولیه) قانع باشید یا آنها را بفروشید و سهام شرکت دیگری (نتایج جدید) را خریداری نمایید. اما در نهایت بایستی میزان سود یا زیان خود را گزارش کنید (نتایج). نحوه عملکرد شما در خرید و فروش سهام، مشخص می کند که شما درست عمل کرده اید یا خیر. شما نمی توانید یک ضرر را مخفی کنید، یا به گذشته برگردید تا سهامی را خریداری نمایید که بیشترین سود را برای شما داشته باشد. خرید و فروش سهام و نگارش بخش نتایج یک مقاله علمی دارای شباهت هایی هستند، که در این فصل به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

[insert_php]
include ‘phpcode/12a.php’;
[/insert_php]