مقاله

مقدمه مقاله: طراحی صحنه تأتر

در تولیدات نمایشی و تئاتر، روندی وجود دارد به نام تنظیم صحنه، که جهت توصیف یک موقعیت به کار می رود، تا مخاطب آن چه اتفاق میفتد را بهتر درک نماید. تنظیم نمودن صحنه، در واقع، زمینه ساز آن چیزیست که باید در طول باقی نمایش انتظار داشت. مقدمه یک مقاله نیز همین نقش را دارد در واقع، مقدمه ای که به شکلی مناسب در یک مقاله علمی نوشته شده باشد، ذهن خواننده را همچون صحنه تئاتر برای چیزی که در ادامه مقاله ارائه خواهد شد آماده می کند. یک مقاله بایستی با توصیف آن چه اتفاق میفتد، یا آن چه اتفاق افتاده (محتوا) آغاز شده و با ارائه یک نگاه اجمالی از آن چه در ادامه مقاله (طرح) وجود دارد، پایان یابد.

شاید نوشتن مقدمه یک مقاله علمی ساده به نظر برسد، چرا که به ظاهر نیازمند ارائه جزئیات خیلی دقیق در خصوص روش ها، نتایج یا بررسی نتایج نمی باشد. علاوه بر این، مقدمه معمولا دقیقا پس از چکیده قرار گرفته، که در آن شما محتوا را برای خواننده یک بار خلاصه نموده اید. با این حال، در واقعیت نوشتن یک مقدمه مناسب نیازمند صرف زمان و تفکر بسیار است. در این فصل اطلاعاتی در خصوص ساختار یک مقدمه مناسب و نحوه اجتناب از مشکلات شایعی که سردبیران نشریات علمی در نسخه های اولیه ارائه شده توسط نویسندگان مشاهده می نمایند، ارائه خواهد شد.

[insert_php]
include ‘phpcode/10a.php’;
[/insert_php]