تماس با همراه شریف برای انجام پایان نامه

تماس با همراه شریف برای مشاوره انجام پایان نامه ارشد و دکتری و سایر خدمات در رشته های مختلف و با بهترین کیفیت

 

تماس با همراه شریف، دپارتمان فنی مهندسی ۱ (عمران ، مکانیک ، برق ، مواد و متالوژی ،شیمی ، کشاورزی  ) :

سرکار خانم منتظری

تماس : ۶۶۱۲۰۹۶۲ داخلی ۱۰۱

ایمیل آدرس hamrahsharif.montazeri@gmail.com

شماره تلگرام : ۰۹۳۷۲۸۹۴۳۵۱

 

تماس با همراه شریف، دپارتمان فنی مهندسی ۲ ( کامپیوتر -فناوری اطلاعات – صنایع )  :

سرکار خانم نام آوری

تماس : ۶۶۱۲۰۹۶۲ داخلی ۱۰۳

ایمیل آدرس hamrahsharif.namavar@gmail.com

شماره تلگرام : ۰۹۳۷۰۲۸۵۱۸۳

 

تماس با همراه شریف، دپارتمان مدیریت ، حسابداری و  اقتصاد :

سرکار خانم نام آوری

تماس : ۶۶۱۲۰۹۶۲ داخلی ۱۰۳

ایمیل آدرس hamrahsharif.namavar@gmail.com

شماره تلگرام : ۰۹۳۷۰۲۸۵۱۸۳

 

تماس با همراه شریف، دپارتمان علوم انسانی و علوم پایه و هنر معماری :

سرکار خانم سرابی

تماس : ۶۶۱۲۰۹۶۲ داخلی ۱۰۴

ایمیل آدرس hamrahsharif.sarabi@gmail.com

شماره تلگرام : ۰۹۳۷۷۴۸۳۸۹۹